معنی و ترجمه کلمه back turns of armature به فارسی back turns of armature یعنی چه

back turns of armature


الکترونيک : سيمپيچى معکوس ارميچر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها