معنی و ترجمه کلمه back-to-back credit به فارسی back-to-back credit یعنی چه

back-to-back credit


بازرگانى : اعتبار اسنادى اتکائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها