معنی و ترجمه کلمه background recalculation به فارسی background recalculation یعنی چه

background recalculation


کامپيوتر : محاسبه مجدد پس زمينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها