معنی و ترجمه کلمه backhand welding به فارسی backhand welding یعنی چه

backhand welding


علوم مهندسى : جوشکارى به سمت عقب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها