معنی و ترجمه کلمه backtracking به فارسی backtracking یعنی چه

backtracking


کامپيوتر : عمل پيمايش معکوس يک ليست

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها