معنی و ترجمه کلمه backup به فارسی backup یعنی چه

backup


پشتيبان ،پشتيبانى کردن
کامپيوتر : فرمانBACKUP
ورزش : جانشين بازيگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها