معنی و ترجمه کلمه backward pawn به فارسی backward pawn یعنی چه

backward pawn


ورزش : پايده عقبمانده شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها