معنی و ترجمه کلمه bacteriologic به فارسی bacteriologic یعنی چه

bacteriologic


مربوط به ميکرب شناسى ،وابسته به باکترى شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها