معنی و ترجمه کلمه bacterization به فارسی bacterization یعنی چه

bacterization


تحت تاثير باکترى ،الودگى بميکرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها