معنی و ترجمه کلمه bad (or base)money به فارسی bad (or base)money یعنی چه

bad (or base)money


پول بد،پول ناسره ،سکه قلب ،پول قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها