معنی و ترجمه کلمه bad feeling به فارسی bad feeling یعنی چه

bad feeling


بدقلبى ،نامهربانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها