معنی و ترجمه کلمه bad feeling به فارسی bad feeling یعنی چه

bad feeling


بدقلبى ،نامهربانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها