معنی و ترجمه کلمه bad sector به فارسی bad sector یعنی چه

bad sector


قطاع بد
کامپيوتر : قطاع خراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها