معنی و ترجمه کلمه bad به فارسی bad یعنی چه

bad


)P.of bid(زمان ماضى قديمى فعلbid ، : )adj.& n.& adv.(بد،زشت ،ناصحيح ،بى اعتبار،نامساعد،مضر،زيان اور،بداخلاق ،شرير،بدکار،بدخو،لاوصول


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها