معنی و ترجمه کلمه badinage به فارسی badinage یعنی چه

badinage


خوشمزگى ،لودگى ،پرحرفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها