معنی و ترجمه کلمه baggage به فارسی baggage یعنی چه

baggage


بار و بنه ء مسافر،چمدان ،بارسفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها