معنی و ترجمه کلمه bailment of a capital به فارسی bailment of a capital یعنی چه

bailment of a capital


قانون ـ فقه : مضاربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها