معنی و ترجمه کلمه bait fish به فارسی bait fish یعنی چه

bait fish


ورزش : ماهى کوچک بعنوان طعمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها