معنی و ترجمه کلمه baiter به فارسی baiter یعنی چه

baiter


تطميع و وسوسه کننده ،طعمه دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها