معنی و ترجمه کلمه bal به فارسی bal یعنی چه

bal


BASIC Assembly Language
کامپيوتر : زبان ساده شده زبان اسمبلى
ورزش : از مچ پا به پايين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها