معنی و ترجمه کلمه balance earth works به فارسی balance earth works یعنی چه

balance earth works


عمران : يک اندازه بودن حجم خاک بردارى با حجم خاک ريزى در يک کارگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها