معنی و ترجمه کلمه balance of external به فارسی balance of external یعنی چه

balance of external


claims and liabilities
بازرگانى : مانده مطالبات و بدهيهاى خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها