معنی و ترجمه کلمه balanced supply به فارسی balanced supply یعنی چه

balanced supply


اماد متعادل شده
علوم نظامى : اماد بررسى شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها