معنی و ترجمه کلمه balanced system به فارسی balanced system یعنی چه

balanced system


سيستم متعادل
کامپيوتر : سيستم متعادل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها