معنی و ترجمه کلمه bale cubic capacity به فارسی bale cubic capacity یعنی چه

bale cubic capacity


تناژ وسيله نقليه از نظر حجمى
علوم نظامى : تناژ حجمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها