معنی و ترجمه کلمه balisage به فارسی balisage یعنی چه

balisage


علوم نظامى : مشخص کردن مسير جاده با چراغهاى راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها