معنی و ترجمه کلمه balkline spot به فارسی balkline spot یعنی چه

balkline spot


ورزش : نقطه مرکزى خط عرضى روى ميز بيليارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها