معنی و ترجمه کلمه ball back به فارسی ball back یعنی چه

ball back


ضربه تصادفى با پا به توپ که از مرز بيرون برود و منتج به تجمع شود( رگبى)
ورزش : ضربه تصادفى با پا به توپ که از مرز بيرون برود و منتج به تجمع شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها