معنی و ترجمه کلمه ball thrust bearing به فارسی ball thrust bearing یعنی چه

ball thrust bearing


علوم مهندسى : ياطاقان طولى ساچمه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها