معنی و ترجمه کلمه ballast به فارسی ballast یعنی چه

ballast


کيسه شن ،وزنه متعادل کننده ،جرم تعادل ،پاره سنگ ،شن ريزى ،هرچيز سنگينى چون شن و ماسه که در ته کشتى ميريزند تا از واژگون شدنش جلوگيرى کند،بالاست ،سنگينى ،شن و خرده سنگى که در راه اهن بکارميرود،کيسه شنى که در موقع صعودبالون پايين مياندازند،سنگ و شن در ته کشتى يا بالون ريختن ،سنگين کردن
علوم مهندسى : فرمولهاى پيچيده
عمران : مصالح شسته
معمارى : مصالح شکسته
بازرگانى : وزنه يا بارى که جهت تعادل کشتى يا هواپيما ازان استفاده ميشود
ورزش : فلز سنگين کف قايق بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها