معنی و ترجمه کلمه ballistics به فارسی ballistics یعنی چه

ballistics


علم باليستيک ،پرتابه شناسى ،علم حرکت اجسام پرتاب شونده ،مبحث پرتاب گلوله واجسام پرتاب شونده
علوم نظامى : شناسايى خصوصيات منحنى مسير گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها