معنی و ترجمه کلمه balm of gilead به فارسی balm of gilead یعنی چه

balm of gilead


(حنا )بلسان اسرائيل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها