معنی و ترجمه کلمه bamboo به فارسی bamboo یعنی چه

bamboo


(گ.ش ).خيزران ،نى هندى ،چوب خيزران ،عصاى خيزران ،ساخته شده از نى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها