معنی و ترجمه کلمه band change switch به فارسی band change switch یعنی چه

band change switch


علوم نظامى : کليد تغيير باند فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها