معنی و ترجمه کلمه band stop به فارسی band stop یعنی چه

band stop


علوم مهندسى : صافى ميان نگذر
علوم نظامى : صافى ميان نگذر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها