معنی و ترجمه کلمه banded structure به فارسی banded structure یعنی چه

banded structure


ساختمان نوارى
علوم مهندسى : ساختار نوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها