معنی و ترجمه کلمه bank bond به فارسی bank bond یعنی چه

bank bond


تعهد
بازرگانى : ضمانت بانکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها