معنی و ترجمه کلمه bank guarantee به فارسی bank guarantee یعنی چه

bank guarantee


قانون ـ فقه : ضمانت نامه بانکى
بازرگانى : ضمانت بانکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها