معنی و ترجمه کلمه bankbook به فارسی bankbook یعنی چه

bankbook


کتابچه بانک ،دفترحساب بانک ،دفترچه بانکى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها