معنی و ترجمه کلمه bankrupt of به فارسی bankrupt of یعنی چه

bankrupt of


فاقد
قانون ـ فقه : عارى از

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها