معنی و ترجمه کلمه bar sight به فارسی bar sight یعنی چه

bar sight


شکاف درجه
علوم نظامى : ستون درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها