معنی و ترجمه کلمه bar wound armature به فارسی bar wound armature یعنی چه

bar wound armature


علوم مهندسى : رتور قفس سنجابى
الکترونيک : ارميچر ميله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها