معنی و ترجمه کلمه barbarism به فارسی barbarism یعنی چه

barbarism


سخن غيرمصطلح ،وحشيگرى ،بربريت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها