معنی و ترجمه کلمه bard-cannon theory به فارسی bard-cannon theory یعنی چه

bard-cannon theory


روانشناسى : نظريه بارد - کنون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها