معنی و ترجمه کلمه bare به فارسی bare یعنی چه

bare


بدون روکش ،بدون روپوش ،لخت ،عريان ،(مج ).ساده ،عارى ،برهنه کردن ،اشکارکردن
علوم مهندسى : لخت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها