معنی و ترجمه کلمه bark به فارسی bark یعنی چه

bark


پوست درخت ،عوعو،وغ وغ کردن ،پوست کندن
علوم مهندسى : پوست کندن درخت
معمارى : پوست درخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها