معنی و ترجمه کلمه barker به فارسی barker یعنی چه

barker


کارگر يا ماشينى که پوست ميکند،دباغ ،پوست درخت کن ،کسيکه دم مغازه ميايستد و براى جنسى تبليغ ميکند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها