معنی و ترجمه کلمه barometer به فارسی barometer یعنی چه

barometer


فشارسنج هوا،بارومتر،فشارسنج ،هواسنج ،ميزان الهواء،فشار سنج( براى اندازه گيرى فشارهوا)
علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى فشار هوا
عمران : فشارسنج
معمارى : فشارسنج
شيمى : هواسنج
زيست شناسى : فشارسنج هوا< BR>علوم هوايى : فشارسنج
علوم نظامى : ارتفاع سنج
علوم دريايى : جوسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها