معنی و ترجمه کلمه barometric pressure به فارسی barometric pressure یعنی چه

barometric pressure


فشار هوا،فشار جو
شيمى : فشار جو
ورزش : فشار هوا
علوم هوايى : فشار بارومترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها