معنی و ترجمه کلمه barrage rocket به فارسی barrage rocket یعنی چه

barrage rocket


علوم نظامى : موشک مخصوص تهيه سد اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها