معنی و ترجمه کلمه barrel chair به فارسی barrel chair یعنی چه

barrel chair


صندلى فنرى که پشتش سفت ومقعر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها